KIDS

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

PLAZAS LIBRES 
 

Lunes 18:00-19:00  – 5º primaria (1 plaza)
Jueves 19:00-20:00 – 2º primaria (1 plaza)

 

Para más información, hacer reservas de plazas o acceder a la lista de espera contactar en: